Personvern

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Tannlege Thor Øyvind Mikkelsen AS

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Tannlege Thor Øyvind Mikkelsen behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Tannlege Thor Øyvind Mikkelsen i Tannlege Thor Øyvind Mikkelsen AS. Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse: Stortingsgaten 30, 0161 Oslo

E-post: post@tannlege-mikkelsen.no

Telefon: +47 22019300

Organisasjonsnr.: 986734716

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.   

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler - cookies. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:


SpesDent
Spesialister innen oralkirugi, protetikk og endodonti. 
Nødvendig orientering om tannstatus, helseinformasjon, behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato

Oralkirugisk klinikk AS
Spesialister innen oralkirugi og protetikk. 
Nødvendig orientering om tannstatus, helseinformasjon, behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato. 

Spesialklinikk for Peridonti AS
Spesialister innen tannkjøttsykdommer.
Nødvendig orientering om tannstatus, helseinformasjon, behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato

Opus Dental
Elektronisk journalsystem for tannklinikker
Nødvendige fakta som kontaktinformasjon og informasjon vedrørende pasientbehandling

IAS Clear smile Laboratory, UK
Orthodontisk(regulering) laboratorium.
Nødvendig orientering og informasjon for fremstilling av ortodontisk apparatur og løsninger, personopplysninger som navn og fødselsdato. 

Dentinor
Tannteknisk laboratorium. 
Nødvendig orientering og informasjon for fremstilling av tanntekniske arbeider, personopplysninger som navn og fødselsdato

Tannlegehøyskolen UiO
Nødvendige opplysning om tannstatus, helseinformasjon, behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato

Oslo Endodontisenter
Spesialister innen endodonti - rotfylling. 
Nødvendige opplysninger om tannstatus, helseinformasjon, behandlingsplan, personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato. 

Tannlab AS
Tannteknisk laboratorium.
Opplysninger: Nødvendig tannteknisk informasjon for fremstilling av tanntekniske arbeider, personnavn og alder

Proteket AS
Tannteknisk laboratorium. 
Opplysninger: Nødvendig tannteknisk informasjon for fremstilling av tanntekniske arbeider, personnavn og alder

Align Technology/Invisalign

Align Technology er et globalt medisinsk selskap som fremstiller gjennomsiktige ortodontiske skinner til reguleringsformål av tenner.
Opplysninger: Nødvendig orientering og informasjon for fremstilling av ortodontisk apparatur og løsninger, personopplysninger som navn og fødselsdato.

Helfo
For økonomisk bidrag fra den norske folketrygden til tannbehandling.
Meddelte opplysninger: behandling, personopplysning som navn, fødselsdato og adresse. 

NXT/A2N
Reklame- og digitalbyrå som har laget klinikkens hjemmeside og står for sidens vedlikehold.
Type opplysninger: Illustrasjonsbilder som viser virksomhetens arbeidsområder.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


loader
Bruk kontaktskjema vårt eller ring oss for å få booket din time nå
Tannlege i Oslo sentrum - Vika - Tannlege Thor Øyvind Mikkelsen Copyright 2014. All right reserved.
Webutvikling: a2n