Støtte og bidrag til tannbehandling fra HELFO


Vi vet når du har rett støtte til tannbehandling. Her kan du lese om stønad fra folketrygden. Det finnes 14 tilstander som kan gi rett til bidrag.

Vi har direkte oppgjør med HELFO, som betyr at du bare betaler din andel av behandlingen. Det er ikke nødvendig med søknad fra din side for å motta bidrag.

Klikk her eller på logo for å lese mer på HELFO 
  


 1. Ved operative inngrep kirurgisk fjerning av visdomstann eller rotamputasjon.

 2. Ved behandling av periodontitt (tannløsningssykdom)

 3.  Ved tanngnissing.De fleste mennesker gnisser eller presser tennene sammen, ofte om natten, uten at de er klar over det. Noen får plager av denne overbelastningen. Den kan føre til smerter i hode, nakke og kjeve. Etterhvert kan resultatet bli sprukne og nedslitte tenner. Tennene kan bli så nedslitte at de må bygges opp igjen med kroner. Hvis slik behandling er nødvendig, er det mulig å få bidrag fra trygdekontoret.

  Ved diagnosen temporomandibulær dysfunksjon, også kjent som tanngnissing og/eller kjeveleddsbesvær gis det bidrag til behandling med bittskinne

 4. Ved rehabilitering av tannsett med protetisk behandling som følge av tap av tenner på grunn av marginal periodontitt. Med andre ord, har du mistet en eller flere tenner pga. tannkjøttsykdom så kan du få bidrag til behandling.

 5. Ved sjelden medisinsk tilstand. Noen medisinske tilstander kan forverre tannhelsen, eller hindre at tannhelsen blir ivaretatt. Da er det mulig å få bidrag fra trygdekontoret.
  Med sjelden medisinsk tilstand menes enkeltdiagnoser som forekommer i et antall av 1:10.000 personer. Det vil si at det ikke finnes mer enn 500 personer i Norge med samme diagnose. Det er et krav at den sjeldne medisinske tilstanden som påvirker tann-helsen, er varig. De fleste som har en sjelden medisinsk tilstand vet om sin diagnose og gir oss beskjed ved utfylling av helseskjema.

 6. Flere bidragsmuligheter, men diagnosen er ikke alene bestemmende for om det kan ytes bidrag.
  • Spiseforstyrrelser
  • Metallallergier
  • Munntørrhet
  • Dentinigenesis imperfecta (ufullstendig dentindannelse)
  • Amelogenesis imperfecta (ufullstendig emaljedannelse)
  • Agnesier medfødt manglende tannanlegg
Send forespørsel
Vi tar kontakt innen en virkedag
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
loader
Bruk kontaktskjema vårt eller ring oss for å få booket din time nå